مدیریت

آزمایشگاه مرکزی شهرری با کادری مجرب از مدیران وپزشکان با تجربه در حوزه آزمایشگاه آماده ارائه هرگونه خدمات به بیماران ومراجعه کنندگان محترم می باشد.
مجموعه هیئت مدیره آزمایشگاه مرکزی شهرری شامل آقایان
دکتر ناصرالدین نحاسی (موسس و مدیریت آزمایشگاه  )
دکتر جهانگیر کازرونی تیمسار ( مسئول فنی)
دکتر نیلوفر تاج الدینی ( مسئول فنی و پاتولوژیست)
آقای هادی ضیایی ( مدیر داخلی )

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
error