نمایی از بخش های مختلف آزمایشگاه مرکزی ری

درباره آزمایشگاه مرکزی ری

آزمایشگاه مرکزی شهرری از سال 1369 فعالیت خود را در منطقه شهرری آغاز نموده و با گذشت زمان و با توجه به نیاز پزشکان نسبت به ارتقاء کمی و کیفی بخش ها و تجهیزات آزمایشگاه اقدام نموده است.

ساختمان فعلی آزمایشگاه با دارا بودن فضایی بالغ بر 300 متر مربع ( 100 متر فضا جهت پذیرش و نمونه گیری و 250 متر فضا جهت بخش های فنی )و دارا بودن بخش های : بیوشیمی ، هماتولوژی ، هورمون شناسی ، سرولوژی ، الکتروفورز ، آنالیز ادرار و انگل شناسی و بهره مندی از پرسنل مجرب ( 30 پرسنل در مقاطع مختلف تحصیلی ) در خدمت جامعه پزشکی و اهالی محترم منطقه شهرری و حومه میباشد.

از جمله امکانات موجود در آزمایشگاه میتوان به : تجهیزات مدرن همگام با تکنولوژی روز ، بهره گیری از سیستم انتقال نتایج دستگاهها از طریق شبکه جهت به حداقل رساندن خطای ناشی از ثبت نتایج توسط کاربر ، استفاده از تکنولوژی جدید جهت تشخیص موارد منفی کشت ادرار ظرف مدت زمان 3 ساعت ، بهره مندی از 4 روش و سیستم متفاوت در بخش هورمون شناسی ELISA  ELFA – ECL – CLIA، امکان ارسال نتایج بیماران از طریق پست الکترونیکی .

و دارا بودن سرویس نمونه گیری در منزل ، مطب و یا کارخانجات ( جهت چکاپ های دوره ای ) ، دارا بودن بخش تضمین و کنترل کیفیت جهت نظارت برتمام مراحل از قبل از نمونه گیری  تا گزارش جواب به بیماران.

روند توسعه آزمایشگاه مرکزی ری

متخصصین باتجربه
تجهیزات به روز
فضای مناسب
سرعت در جوابدهی

با تیم کاری آزمایشگاه مرکزی ری آشنا شوید

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص